Týmy TEOXANE

ODDĚLENÍ REGULACE, KVALITY A KLINICKÝCH STUDIÍ

 

Multidisciplinární tým pracuje v rámci maticové organizační struktury společně s dalšími odděleními společnosti tak, aby garantoval kvalitu a účinnost produktů, zajistil pacientovo bezpečí v souladu s výrobními normami a předpisy.

 

 

MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ

 

Jeho úkolem je rozvoj a podporu různých produktových řad na trzích, kde působíme. Také pozorně vnímá zpětnou vazbu od lékařů a pacientů, aby ve spolupráci s oddělením vývoje a výzkumu mohl pracovat na inovaci produktů.

 

 

EXPORTNÍ ODDĚLENÍ

 

Toto oddělení je zodpovědné za export a mezinárodní rozvoj všech produktových řad TEOXANE Laboratories za pomoci profesionální distribuční sítě na trzích, kde působí.

Plánuje i účasti na mezinárodních konferencích, díky čemuž zůstává v úzkém kontaktu se svými zákazníky. Neustále musí sledovat dění v oboru, aby ostatní firemní oddělení informovalo o tom, jak je potřeba produkty přizpůsobit specifickým požadavkům různých trhů.

 

 

TEOXANE FRANCIE

 

Teoxane Francie je dceřinou společností Teoxane a.s. a spravuje prodeje ve Francii: od propagace až po prodej výplní a kosmetiky lékařům a farmaceutům. Rovněž zodpovídá za vztahy se zákazníky (vztahy s klíčovými názorovými vůdci, správa vedlejších účinků s mateřskou společností Teoxane a.s., testování, konference, semináře atd.), analýzu prodejů a definování obchodní politiky (podmínky, partnerství).

 

 

TEOXANE NĚMECKO

 

Teoxane Německo je rovněž dceřiná společnost Teoxane a.s. a její role je stejná jako u Teoxane Francie s tím rozdílem, že se tak děje na německé půdě.