Slovník

 

1 | Kyselina hyaluronová

Kyselina hyaluronová se v našem těle přirozeně vyskytuje. Obstarává hydrataci pokožky, když vodu zadržuje v jejích hlubokých vrstvách.  Je to sillně hydratační látka, jejíž množství v dermě s věkem klesá. Následkem toho se kůže vysušuje, je křehká a objevují se první vrásky. Produky Teosyal s kyselinou hyaluronovou jsou vstřebatelné výplně vrásek. K vyplňování se používá exogenní kyseliny hyaluronová, která může pocházet ze dvou rozdílných zdrojů. Je buď živočišného původu (z hřebínků kouhoutů), nebo neživočišného původu (vzniká bakteriální fermentací). Teosyal využivá vysoce čistou kyselinu hyaluronovou neživočišného původu. Získává se přirozenou sekrecí streptokokových bakteriálních kmenů, které nejsou patogenní pro člověka. Molekuly kyseliny hyaluronové nejsou druhově ani tkáňově specifické a proto existuje jen velmi malé riziko alergické reakce.

 

Volná (nezesíťovaná) kyselina hyaluronová může absorbovat takové množství vody, které se rovná až 1000násobku její vlastní hmotnosti. Tato schopnost pomáhá udžovat kohezi a struktury dermy. Hydratuje pleť, propůjčuje jí ohebnost, pevnost a viskoelastické vlastnosti. 

2 | Zesíťovaná kyselina hyaluronová

V přirozené formě existuje kyselina hyaluronová ve volném skupenství. Síťování vytváří hustý, viskoelastický gel s výplňovými vlastnostmi. Jako síťovací činidlo se využívá BDDE, které vytváří „mosty“ mezi volnými řetězci kyseliny hyaluronové. Síťování prodlužuje životnost kyseliny hyaluronové vstřikované do kůže.

3 | BDDE

Používá se jako síťovací činidlo u dermatologických implantátů. BDDE je neimunogenní a používá se ve velmi malém množství. A díky patentovanému postupu Teoxane Laboratories jsou všechny molekuly BDDE, které nezreagují s molekulami kyseliny hyaluronové, ve fázi čištění odstraněny. 

4 | Biokompatibilní

Slučitelné se živými organismem. Kyselina hyaluronová Teosyal je biokompatibilní.

5 | Biologicky rozložitelné

Gely Teosyal se v průběhu času v těle přirozeně rozkládají.

6 | Botox

Obchodní název pro botulotoxin. Botulotoxin inhibuje svalové kontrakce. V inketovaných zónách se tak pokožka stává hladká a napnutá.

 

Botox řeší vrásky v horní části obličeje (mračící vrásky mezi obočím, vrásky na čele a vějířky kolem očí) a faciální asymetrii. Výsledky jsou patrné mezi třetím a pátým dnem a ustavují se do tří týdnů.

 

Možnými nežádoucími účinky jsou povadlá víčka, pocit těžkého obočí, otoky, podlitiny, bolest hlavy, nevolnost, ekchymóza atd. Dvě hodiny po aplikaci se hlava nesmí předklánět, aby se zabránilo šíření botulotoxinu do nežádoucích míst. Pacientům je doporučováno, aby se po zákroku nevystavovali extrémním teplotám (mráz, horko, UV záření).

7 | BSI: BRITSKÝ NORMALIZAČNÍ ÚŘAD

BRITISH STANDARDS INSTITUTION (Britský normalizační úřad), nezávislá a notifiková instituce, která je zodpovědná za vytváření a udržování norem CE. Je akreditována Ministerstvem zdravotnictví Spojeného království.

8 | Kolagen

Jde o protein, který se přirozeně vyskytuje v pokožce a tvoří její strukturu, dává ji pevnost. Tvorba tohoto proteinu postupně klesá. To vede k řídnutí dermy, což způsobuje stárnutí pleti. S věkem klesá množství kolagenu, derma a epiderma se ztenčují. Tvoří se vrásky.

 

Injektovaný kolagen se derivuje z prasat nebo skotu. Získané látky nejsou shodné. Je proto nutné provést 15 dní před aplikací předběžnou zkoušku pro určení snášenlivosti a možných alergických reakcí. 

9 | Výplně

Vyplňování vrásek je procedura v estetickém lékařství, která spočívá v korekci kožních propadlin.

10 | Koncentrace

Označuje množství rozpuštěné látky v roztoku. Teoyal je vysoce koncentrovaná kyselina hyaluronová (obsahuje ji 25 mg/1g), což představuje jednu z vůbec nejvyšších koncentrací na trhu. Díky vysokému obsahu účinných látek a odborných znalostí Teoxane Laboratories, dosažená koncentrace umožňuje síťování produktu v různých mírách a má za následek jeho zvýšenou trvanlivost. 

11 | Zdravotnický prostředek

Jakýkoli nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci spolu s jakýmkoli příslušenstvím včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému  použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému použití, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem:

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci,
b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, 
c) vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu,
d) kontroly početí, a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena. 

12 | Vedlejší efekty

Ekchymóza: (lékařský termín) obecně známá jako podlitina. Jde o tmavou, modravou nebo purpurovou skvrnu, která vznikla infiltrací (extravazací) krve do podkoží. Objevuje se po traumatu (nárazu, úderu, vpichu) a velmi zřídka i spontánně. Do 8 dní obvykle mizí, ale doba závisí na faktorech vnitřních (na pacientu závislých) a vnějších (užitý výrobek, množství, oblast vpichu).

Hematom: Krevní výron unikající mimo krevní cévy do tkání, kde vytváří vnitřní jizevnatou tkáň

Edém: infiltrace serózní kapaliny do pojivové tkáně. Ve většine případů mizí v průměru do 72 hodin.

Děje se tak kvůli povolení prekapilárních sfinkterů vlivem chemickýcm mediátorů a nervových stimulů. Nárůst otevřených kapilár vede ke zvýšení průtoků krve. Zpomalení rychlosti krevního oběhu v důsledku zvýšené viskozity krve vede k další stázi.

Zatvrdnutí tkáně: Pocit zesílení a ztuhnutí v porovnání s okolní tkání, které mohou být poznat na pohmat.

Nekróza: Degenerace tkáně, která vede ke zničení buňky nebo tkáně. Nekróza je důsledkem obstrukce krevních cév vlivem vpichování produktu.

Zduřeninka: abnormální kulatý hmatný útvar v / nebo pod kůží.

Zarudnutí: Zarudnutí je zbarevní kůže způsobené vazodilatací. To je někdy doprovázeno pocitem tepla.

Tabulka nežádoucích účinků podle metodologie ASSAPS (Francouzská agentura pro bezpečnost zdravotnických produktů): neúplný seznam vedlejších účinků spojených s používaním injektovatelných výplní vrásek. Trvanlivost účinku je je závislá na řadě vnitřních a vnějších faktorů.

Reakce Vedlejší efekty Předpokládané trvání
Okamžitá (den 1-15) hematom, erytém, edém 8 dní
Částečně zpožděná (15 dní-3 měsíce)

- infekce (vztahující se k podmínkám k asepsi

- nekróza

- nespecifický zánět

1-6 měsíců

3 měsíce

Zpožděná

(3-24 měsíců)

- alergie, erytém

- pigmentace

1-12 měsíců

Zpožděná (vzácně)

(více než 3 měsíce – X let)

- granulom

X měsíců - trvalé
13 | Bifázní gel

Bifázní gel se skládá ze spojených molekul zesíťované kyseliny hyaluronové ve fosfátovém pufru nebo nezesíťované kyselině hyaluronové.

14 | Monofázní gel

Zesíťovana kyselina hyaluronová se rovnoměrně rozpustí ve fosfátovém pufru. Produkty Teosyal jsou složeny z monofázního gelu.

15 | Glabela

Oblast mezi obočím je známá jako glabela. 

16 | Hydrofilní

Vykazující silnou afinitu k vodě. Schopnost vázat vodu nebo se v ní rozpouštět. Teosyal kyselina hyaluronová je hydrofilní, protože může absorbovat až 1000násobné množství vody, než je její vlastní hmotnost.

17 | Imunogenní

Prvek, který tělo vyhodnotí jako cizí, tedy ten, který vyvolá tvorbu specifických protilátek se schopností neutralizovat jej. Kyselina hyaluronová se v těle vyskytuje přirozeně, proto produkty Teosyal nejsou imunogenní.

18 |  Implantát

Výplňový materiál ke korekci propadlin, jako jsou například produkty Teosyal na bázi kyseliny hyaluronové.

19 | Lidokain

V medicíně a chirurgii světově proslulé lokální anestetikum. 

20 | Značka CE

Označováno logem, je povinná pro všechny injektovatelné výplňové materiály. Značka CE potvrzuje, že:

- produkty splňují základní požadavky a směrnice

- výrobky byly předloženy k hodnocení shody postupem stanoveným ve směrnicích

Prostředky prodávané v EVROPĚ musí mít označení CE. Ta musí být aplikována před samotným uvedením na trh.

21 | Estetická medicína

Technika, která napravuje nebo hloubkově koriguje nepatologické fyzické defekty. Výplně Teosyal opravují vrásky na obličeji a krku.

22 | Mezoterapie

Vpravování nezesíťované kyseliny hyaluronové do pokožky kvůli hydrataci a prevenci proti vzniku prvních vrásek na obličeji, krku, dekoltu atd.

23 | Notifikovaná osoba

Orgán, instituce, soukromá společnost, které byly notifikovány zdravotnickou autoritou ve své zemi v souladu s podmínkami těchto evropských směrnic:

• 90/385/EHS týkající se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků upravených podle směrnice 2007/47/ES

• 93/42/EHS týkající se zdravotnických prostředků, ve znění směrnice 2007/47/ES

• 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

• 2000/70/ES, pokud jde o zdravotnické prostředky obsahující stabilní deriváty z lidské krve nebo lidské plazmy

• 2003/32/ES, pokud jde o zdravotnické prostředky vyrobené s použitím tkání zvířecího původu

Notifikace se týká:

- všech kategorií zdravotnických prostředků

- všech postupů hodnocení shody

- Schvalování typů

- Schvalování systémů řízení jakosti

- Ověřování CE

24 | Vstřebatelnost

Produkt, který přirozeně a postupně v průběhu času degraduje.

25 | Zesíťování

Síťování spočívá v propojování molekul kyseliny hyaluronové pomocí síťovacího činidla (BDDE) k získání hustého viskoelastického gelu. Síťování zvyšuje životnost výrobku.

26 | Vrásky

Pokles kůže a hlavní příznaky stárnutí.

 

Prvními projevy vznikají jako mimické vrásky v okolí úst a očí. V průběhu času dochází ke ztrátě elasticity a napětí pokožky, tvoří se hluboké vrásky. S věkem nnožství kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové klesá, derma se trhá a podpůrná tkáň oslabuje.

Vrásky se pak objevují po celém obličeji (čelo, oči, rty, kolem úst), krku a dalších částech těla. 

27 | Mimické vrásky

Malé řádky, které se objevují, když se smějete či mračíte.

28 | Vrásky na čele

Vodorovné linky, které se objevují na čele.

29 | Vrásky kolem úst

Vrásky, které začínají v koutcích úst a rozšiřují se směrem dolů. Jsou také nazývány jako orální komisury nebo marionetní linie.

30 | Mračící vrásky

Žlábky, které se tvoří mezi obočím v průběhu let. Nazývají se rovněž glaberální linky. 

31 | Nosoretní vrásky

Vrásky, které začínají po stranách nosu a rozšiřují se ke koutkům úst. Jsou rovněž nazývány nosoretní rýhy. 

32 | Periorální vrásky

Jemné linky, které se tvoří na horním rtu. Jsou rovněž nazývány kuřáckou vráskou.

33 | Vějířky

Tyto linky jsou umístěny v horní části periorbitální oblasti, které se paprskovitě rozbíhají směrem od kraje oka.

34 | Jemné linky

Linky, které jsou méně výrazné než vrásky. Konkrétně se vztahují k linkám, které se tvoří v krajích očí (vějířky), nad rty (kuřácká vráska) a které nejsou tak hluboké jako další vrásky v obličeji.

35 | Snášenlivost

Definuje míru těla akceptovat cizí prvek. Produkty Teosyal zaručují vysokou míru snášenlivosti díky čistotě použité kyseliny hyaluronové. Ta se vyznačuje velmi nízkým obsahem bakteriálního toxinu. Čistota produktů Teosyal, stejně jako jejich složení, zaručuje jejich lepší snášenlivost. Riziko zánětu je nízké. 

36 | Prohlubně pod očima

Propadliny začínající u vnitřního koutku oka (v blízkosti nosu), které se s věkem prohlubují.